divendres, 30 de desembre de 2011

Ultimant el Bloc

Ja han passat uns mesos que va començar a funcionar l'apartat d'aquest bloc dedicat a l'assignatura Utilització de la Didàtica de les TIC i Internet. Primerament voldria fer menció a la possibilitat d'utilitzar aquestes eines TIC i conèixer el seu funcionament per així aplicar-lo a les aules en les que ens trobem en un futur. Aquest fet, ha causat una sensació en mi molt bona, ja que ha estat per a mi una satisfacció haver comprès tots els conceptes que s'han explicat i poder transmetre'ls de la millor manera possible a través d'aquest bloc diari.
M'agradaria també fer esmenta a aquest fet, ja que personalment vull que se'm valori aquest esforç i continuitat a l'hora de realitzar les intervencions tot just havent-les realitzat a l'aula.

A més, m'agradaria fer un incís i parlar a la possibilitat de realitzat treballs en grup. Una de les maneres de fer cohesió va ser mitjançant una dinàmica a base de numeros, fet que també pot servir per a modificar el ritme de treball i els membres dels grups, que sempre acostumen a ser els mateixos. Això, m'ha permès comprovar altres mètodes d'aprenentatge que tenen els meus companys i apreciar quines són les seves mancances i els seus punts forts per a beneficiar-me o omplir els seus buits.
Per acabar, també m'agradaria parlar sobre el que vam començar comentant en la primera sessió: Entorns Personals d'Aprenentatge. I es que des de que vam començar, aquest PLE realitzat ha anat creixent amb aquests recursos empleats als que he fet referència anteriorment. Google Reader, Dropbox, Wordle, EyeOs, Prezi d'entre altres.
No obstant, estic segura que a mesura que passi el temps, seré suficientment capaç de descubrir-ne d'altres i, si és oportú, fer-los arribar a la resta de companys que espero seguir tenint en contacte.

Gràcies a tots!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada